B4sport

b4sport.pl/blog

Blog specjalizuje się w tematyce związanej z szeroka pojętą organizacją zawodów sportowych. Łączymy zagadnienia z pogranicza technologii i oprogramowania wspierającego zawody oraz marketingu internetowego zawodów.

Screen Shot 03-18-15 at 10.25 AM.PNG