Laurifer

laurifer.pl/blogi/

Blog specjalizujący się w kilku wyselekcjonowanych dziedzinach prawa, takich jak praktyka karna, ochrona prawna członków zarządu, spory ubezpieczeniowe i bankowe czy zamówienia publiczne.