Kodeks w pracy

kodekswpracy.pl

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Śledzimy planowane zmiany przepisów i odnosimy się do aktualnych problemów z dziedziny prawa pracy

Bez tytułu.png