EuroZamówienia

www.eurozamowienia.pl

Na blogu omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce, śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej oraz odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

 

Bez tytułu.png