w badania

Badanie - kto czyta blogi firmowe?

To pytanie, które zadają sobie autorzy większości blogów. Odpowiedź nie jest ani jednoznaczna, ani oczywista. Każdy z autorów bloga firmowego orientuje się zwykle bardzo dobrze, do kogo blog jest skierowany. Podobnie - zna dobrze swoich najaktywniejszych użytkowników. Jednak próba określenia profilu wspólnego dla wszystkich blogów jest znacznie większym wyzwaniem (o ile to w ogóle możliwe).

Blogi są już od dawna „opanowane” przez użytkowników, którzy wykorzystują je do celów prywatnych. W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowano co najmniej kilka badań blogosfery prywatnej. Pierwsze badania są tutaj: http://badanieblogosfery.blox.pl/html. Ponadto w sieci dostępnych jest jeszcze kilka raportów na temat blogerów i blogowania. I choć stanowią one ważną inspirację dla blogujących organizacji, to blogosfera firmowa nie doczekała się, aż do teraz, własnego badania profilu użytkownika blogów.

Dlatego w tym roku postanowiliśmy rozpocząć realizację cyklicznego badania pozwalającego przybliżyć profil osób korzystających z blogów firm. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania samych blogujących firm i organizacji. Dzięki zgodzie na zamieszczenie linku do kwestionariusza na 28 polskich blogach firmowych udało się zebrać 287 wywiadów z ich użytkownikami. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku do badania przystąpi jeszcze więcej firm, dzięki czemu uzyskamy bardziej szczegółowe dane.

Badanie to, jako pionierskie, z natury rzeczy ma charakter eksploracyjny. Niestety nie udało się nam zebrać wystarczająco dużej próby, aby przeanalizować różnice pomiędzy użytkownikami blogów małych, średnich i dużych firm, czy organizacji. Spróbujemy w przyszłym roku.

Prezentowany raport obejmuje kluczowe informacje z punktu widzenia celu, jaki postawiliśmy przed badaniem, czyli próby zdefiniowania profilu użytkownika, korzystającego z bloga jako źrodła informacji o firmie lub organizacji. Staraliśmy się także, w miarę możliwości, łączyć wyniki z tymi, uzyskanymi w BADANIU BLOGOSFERY FIRMOWEJ 2014.

Niewatpliwie innowacyjność jako motyw działania jest dominującym elementem, zarówno wśrod badanych użytkowników, jak i firm. Blog, zwłaszcza taki, który jest prowadzony wewnętrznie, bardzo często jest postrzegany jako innowacyjna forma relacji z rynkiem. Podobnie blogi średnich czy małych firm (często jednoosobowych lub rodzinnych) są prowadzone przez ludzi wykształconych, przedstawicieli wolnych zawodów, czy twórców -  osoby, kóre można określić jako niezależne z punktu widzenia procesów filtrowania komunikacji. Co ciekawe, podobnie w przypadku blogów organizacji i instytucji, przeważają podmioty związane z kulturą, sztuką czy twórczością (charakteryzujące się z założenia ponadprzeciętną otwartością komunikacyjną).

Powyższa refleksja ma bardziej charakter etnograficzny, jednak opisuje dosyć konkretną próbę kilkuset polskich firm i organizacji z punktu widzenia:

 • badania ich celów, motywacji, i narzędzi (Badanie BLOGOSFERY FIRMOWEJ)
 • badania odbiorców i uczestników (Badanie UŻYTKOWNIKÓW BLOGÓW FIRMOWYCH)
 • metody etnograficznej polegającej na pracy w terenie (społeczność firm, podzielających określone wartości kulturowe, skupiona wokół projektu Konkurs na BLOG FIRMOWY ROKU)

 

Wyniki badania

Blogi firmowe przyciągają innowatorów – to najważniejszy wniosek płynący z analizy wyników. Aż 24% wszystkich użytkowników deklaruje, że sięga po nowe produkty jako pierwsza osoba spośród znajomych.

Ponadto:

 • Odwiedzjący blogi firmowe to tzw. „heavy users” mediów społecznościowych, aż 26% z nich komentuje w sieci przynajmniej raz dziennie.
 • Najważniejszą dla nich cechą BLOGÓW FIRMOWYCH są wiarygodne treści – wskazało tak 80% badanych.
 • 66% czytelników blogów firmowych ma stałą pracę, a 11% studiuje.
 • Cztery z pięciu przebadanych osób czyta blogi ze względu na ciekawość świata, zainteresowania i hobby.
 • Co ciekawe, BLOG FIRMOWY został wskazany jako drugie, pod względem użyteczności, źródło informacji o firmie, po stronie internetowej.
 • Zdecydowana większość badanych to mobilna elita – 70% czytelników BF korzysta z sieci przez smartfona, a 56% używa do tego celu aplikacji mobilnych.
 • Są wykształconą i dobrze sytuowaną grupą - 40% użytkowników posiada wykształcenie magisterskie, podobna grupa wskazała, że żyje dobrze bez konieczności specjalnego oszczędzania.
 • Można także postawić tezę, że użytkownicy blogów firmowych zaliczają się do tzw. „pokolenia C” - 49% czyta blogi codziennie. Dla porównania - codzienne czytanie prasy deklaruje tylko 27%.

Prezentacja z wynikami badania dostępna jest poniżej. Poza wynikami obejmuje także komentarze blogów uczestniczących w badaniu.

Użytkownicy blogów firmowych 2015 from blogifirmowe.com

Poza badaniem profilu UŻYTKOWNIKÓW BLOGÓW FIRMOWYCH, od 2009 realizujemy badanie polskiej BLOGOSFERY FIRMOWEJ, skupione wokół motywacji, celów i narzędzi wykorzystywanych przez firmy i organizacje w tworzeniu blogów firmowych. Prezentacja z wynikami poniżej.

Badanie polskiej blogosfery firmowej 2014 from blogifirmowe.com

Zainteresowanych odsyłam także do rozdziału Blogi firmowe z książki "Content marketing po polsku":

Rozdział "Blogi firmowe" z ksiażki "Content marketing po polsku" from blogifirmowe.com
Poprzedni wpis
Następny wpis

Komentarze

Aby dodać komentarz podaj dodatkowe informacje:

Popularne

Wybierz miesiąc