Najczęściej zadawane pytania

  • Czy udział w konkursie jest bezpłatny?

Tak. Za zgłoszenie do konkursu nie jest pobierana żadna opłata.

  • Kto ocenia blogi?

Blogi oceniane są przez studentów renomowanych polskich uczelni, studiujących na kierunkach i specjalnościach związanych z komunikacją w nowych mediach. W 2014 roku blogi będą oceniane były przez studentów Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersystetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studentów Akademii Leona Koźmińskiego. W poprzednich edycjach konkursu blogi oceniane były przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Collegium Civitas.

  • Jakie są kryteria oceny?

Od samego początku, czyli od 2007 roku celem projektu "blogifirmowe.com", jest promowanie wartościowego wykorzystania narzędzi social media przez firmy i instytucje. Poprzez "wartościowe" wykorzystanie należy rozumieć otwarty i przyjazny sposób komunikowania się firmy, organizacji lub instytucji ze swoimi odbiorcami. Dlatego ten aspekt jest najważniejszy przy ocenie blogów w konkursie. Każdy blog oceniany jest według następujących kryteriów

Otwartość komunikacji (waga 40 proc.) - styl i język pisania/komunikowania się (w coraz większym stopniu dotyczy nie tylko tekstu, ale wykorzystywanych fotografii/grafik czy filmów). Innymi słowy, to kategoria, która mówi o tym, w jaki sposób firma przełamuje stereotypy komunikacji.

Częstotliwość i jakość wpisów (waga 20 proc.) - blogi firmowe prowadzone są z różną częstotliwością, ale powinny być prowadzone regularnie. Podobnie, same wpisy powinny mieć indywidulny charakter dopasowany do charakteru narzędzia jakim jest blog, w tym starać się prezentować: opinie autorów, posiadać indywidualny styl i spełniać cechy oryginalności. Innymi słowy - w tym roku zaczniemy zwracać przy ocenie blogów większą uwagę na same wpisy.

Ilość i jakość komentarzy (waga 15 proc.) – bloga firmowego nie piszmy raczej dla siebie ;) Ważne jest zatem to, czy nasze wpisy spotykają się z odzewem użytkowników. Ponieśliśmy nieznacznie wagę tego czynnika w ocenie blogów. Ocena ilości komentarzy będzie uwzględniała relację do wielkości firmy (wielkości bloga).

Ilość autorów bloga (waga 10 proc.) – to ważne kryterium, jednak postanowiliśmy nieznacznie obniżyć wagę tego czynnika. Będziemy zwracać większą uwagę nie na ogólną liczbę autorów wymienionych na blogu, ale na to ile osób pisze na nim regularnie. Uwzględniamy relację ilości autorów do wielkości firmy.

Znaczenie bloga w komunikacji firmy (waga 10 proc.) – to kryterium, które mówi o tym, jakie tematy poruszane są na blogu i w jakim stopniu obejmują ważne z punktu widzenia firmy zagadnienia. Sprawdzamy też czy firma zamieszcza link do bloga na oficjalnych stronach i kanałach social media.

Look and feel (waga 5 proc.) - wygląd, nawigacja i ogólnie rozumiana łatwość korzystania oraz brak błędów technicznych na stronach.

  • Jakie są nagrody w konkursie?

Jedyną nagrodą w konkursie jest satysfakcja. Regularne tworzenie bloga jest wymagającym zajęciem. W praktyce nagrodą w konkursie jest prawo posługiwania się tytułem "Firmowy blog roku" w formie specjalnej grafiki konkursowej oraz pamiątkowym dyplomem. Nagrody przyznawane są wyłącznie na podstawie ocen studentów. Dodatkowo blog, który zdobędzie największą liczbę punktów, bez względu na kategorię konkursową w której startował, otrzymuje tytuł "Best in Show". W szczególnych przypadkach organizator przyznaje Wyróżnienie specjalne.

  • Kto jest organizatorem konkursu?

Projekt "blogifirmowe.com" od samego początku jest inicjatywą edukacyjną i non-profit. Pomysł założenia bloga o... blogach firmowych zakiełkował w głowie Dominika Kaznowskiego w 2007 roku i od tego momentu to on jest koordynatorem wszystkich działań. Oczywiście sam projekt wspierało i dalej wspiera w różnym zakresie wiele osób. Zasadą projektu jest bieżące publikowanie informacji o partnerach poszczególnych działań.