Sotrender

blog.sotrender.com/pl/

Sotrender Blog prowadzony jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Można znaleźć na nim raporty badawcze dotyczące Facebooka, YouTube oraz Twittera, poradniki z przykładami najlepszych praktyk z rynku social media oraz informacje o firmie.