Fundacja Dom Rain Mana

www.domrainmana.pl/blog/

Blog Fundacji poświęcony tematowi autyzmu. Ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat tej choroby oraz wsparcie dla rodzin.